KONFERENCJA:„TRENDY I INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE”

Organizatorzy

Rejestracja na konferencje.

Ilość miejsc ograniczona

DATA: 23 listopada 2021

Podczas międzynarodowych targów technik pakowania i opakowań – Warsaw Pack odbędzie się 1. edycja konferencji „TRENDY I INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE”.

Wydarzenie jest bezpłatne, a udział w nim mogą wziąć zarówno odwiedzający, jak i wystawcy. Celem konferencji jest propagowanie innowacyjnych trendów dostępnych na rynku opakowań oraz prezentacja najbardziej interesujących wdrożeń.

Zaproszeni eksperci zaprezentują rozwiązania sprawdzające się w ich codziennej pracy. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość dyskusji i wymiany poglądów na temat dostępnych rozwiązań.

Program Konferencji

11:50 - 12:00 Otwarcie konferencji

12:00 - 12:30

Możliwości implementacji folii biopolimerowych w projektach opakowań biodegradowalnych do żywności

dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12.30 - 13:00

Ekoprojektowanie opakowań jako wyzwanie współczesnego rynku

dr inż. Agnieszka Kawecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13.00 - 13.30

Innowacje w opakowaniach na przykładzie projektów COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowego Opakowań IBWCH

Jacek Frydrych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

13.30 - 14.00

Trendy w opakowaniach szklanych i ich zdobieniu

dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14.00 - 14.30

Certyfikacja opakowań – nowe kierunki

dr. inż. Ewa Kopania, Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

14.30 - 15.00

Możliwości rozwoju innowacyjnych firm w kontekście ekspansji na rynki azjatyckie

Edyta Wołczyk, IBS GLOBAL

15.00 - 15.30

Jak branża opakowań może wyglądać po pandemii

Maciej Nałęcz, analityk Departamentu Sektorów Strategicznych, Santander Bank Polska S.A.