KonferencjaOpakowania w obiegu zamkniętym24.11.2021

Harmonogram konferencji

24.11.2021

Zarejestruj się na konferencje

Ilość miejsc ograniczona

10.50 - 11.00

Rozpoczęcie:

Tomasz Szypuła – Prezes Ptak Warsaw Expo,

Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopol


11.00 - 11.20

Wyzwania przed biznesem jakie zmiany nas czekają?

Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A


11.20 - 11.40

ROP – jaki model spełni oczekiwania wszystkich uczestników
systemu/system kaucyjny jaki będzie miał kształt w Polsce

Magda Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK


11.40 - 12.20

Przegląd zmian prawnych dostosowujących ustawy do
dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi

Ewa Badowska – Domagała,
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GÓRNICKI DUROWICZ
BADOWSKA-DOMAGAŁA


12.30 - 12.45

Czy dzisiejszy konsument jest gotowy na zmianę modelu gospodarczego w kierunku cyrkularnym?

Agnieszka Sznyk, Innowo


12.45 - 13.00

Tydzień 3R

Małgorzata Greszta, CSR Consulting, Koalicja 5 Frakcji


13.00 - 13.15

Kondycja producentów opakowań w dobie szoku surowcowego

Maciej Nałęcz, analityk sektorowy Departament Sektorów Strategicznych, Santander Bankowość Biznesowa i Korporacyjna


13.45 - 14.00

Opakowania problematyczne

Dorota Żmudzińska, Polski Pakt Plastikowy


14.00 - 14.15

Przewodnik po oznakowaniach

Magda Biernat , Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań


14.15 - 14.30

Rodzaje folii opakowaniowych nadających się do recyklingu oraz prawidłowe zarządzanie odpadami w celu maksymalizacji odzysku surowca

Krzysztof Nowosielski, dyrektor sprzedaży ML sp. z o.o.


14.30 - 14.45

Innowacyjne projekty badawcze opakowań

Jaśmina Solecka, prezes Stowarzyszenie producentów opakowań Natureef


14.45 - 15.00

Potrojenie możliwości recyklingowych kartonów do płynnej żywności

Projekt Tetra Pak, Stora Enso Monika Sommer, Tetra Pak