"Innowacje w opakowaniach"

Organizatorzy konferencji

"Opakowania w obiegu zamkniętym"

Organizator konferencji