RedSteel

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Jesteśmy polskim producentem wyspecjalizowanym w tworzeniu rozwiązań ułatwiających i przyspieszających procesy pakowania paczek, transport w magazynie i ogólne utrzymanie porządku. W skład portfolio RedSteel wchodzą takie pozycje jak profesjonalne, modułowe stoły do pakowania paczek, które oferują pełną możliwość dostosowania do oczekiwań i gdzie zastosowaliśmy unikalne na skalę światową rozwiązania. Najszersza dostępna gama owijarek czyli stołów obrotowych dedykowanych do owijania produktów czy kartonów. Wyspecjalizowane wózki magazynowe, które odciążą pracowników oraz ułatwią i przyspieszą transport. Autorskie stanowiska komputerowe / robocze z regulowaną wysokością blatu idealnie nadające się zarówno do magazynu jak i biura oraz posiadające również szerokie spektrum możliwości dostosowania do oczekiwań. Modułowe stoły robocze i wiele innych dedykowanych rozwiązań z zakresu logistyki magazynowej.

RedSteel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek producenckich tego typu wyposażenia magazynu w Polsce. Jesteśmy znani z jakości wyrobów i dbałości o szczegóły, które w wielu sytuacjach potrafią naprawdę radykalnie zmienić sytuację. Od lat rozwijamy i udoskonalamy swoją ofertę, co jest niezwykle doceniane przez klientów i potwierdzone w licznych referencjach. Jakość, trwałość, niezawodność i największe możliwości konfiguracji to najczęściej podkreślane w nich atuty.

EN

We are a Polish manufacturer specializing in creating solutions to facilitate and accelerate the processes of parcel wrapping, transportation in the warehouse and general housekeeping. In RedSteel portfolio there are such items as professional, modular parcel wrapping tables, which give full possibility of customization and in which we have used unique solutions on a global scale. The widest available range of wrapping machines or rotary tables dedicated to wrapping products or cartons. Specialized warehouse carts, which will relieve the employees and make transportation easier and faster. Custom computer workstations/workstations with adjustable tabletop heights, ideally suited to both the warehouse and the office, with a wide range of adjustments to suit your needs. Modular work tables and many other solutions dedicated to warehouse logistics.

RedSteel is one of the most recognizable brands of manufacturers of this type of warehouse equipment in Poland. We are known for the quality of our products and attention to detail, which in many situations can be really important. For years we have been developing and improving our offer, which is extremely appreciated by customers and confirmed by numerous references. Quality, durability, reliability and the greatest configuration possibilities are the most frequently emphasized assets in them.