„Świat Druku”

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

„Świat Druku”(The World of Printing) – wiodący i bezstronny miesięcznik dla branży poligraficznej i opakowaniowej, wydawany od 1993 roku przez Polski Drukarz sp. z o.o. Organizuje liczne konferencje i szkolenia w ramach „Akademii Wiedzy”. Oferuje także bezpłatny cotygodniowy newsletter i wersję cyfrową czasopisma na jego stronie internetowej.

EN

„Świat Druku”(The World of Printing) – a leading and impartial monthly magazine for the printing and packaging industry, published since 1993 by Polski Drukarz Ltd. It organizes numerous conferences and trainings as part of “The Academy of Knowledge”. It also offers a free weekly newsletter and a digital version of the magazine on its website.