Miesięcznik „Napędy i Sterowanie”

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Czasopismo przedstawia problematykę związaną z układami napędowymi, automatyką przemysłową, pneumatyką, robotyką, aparaturą kontrolno-pomiarową, energoelektroniką, mechatroniką, systemami zasilającymi, układami zabezpieczeń, systemami transportowymi i utrzymaniem ruchu. Prezentujemy reportaże z targów, konferencji, artykuły naukowe i techniczne, nowości i porady techniczne.

EN

Drives and Control – the technical informational monthly. The magazine presents the problems of all types of drive systems, industrial automatics, pneumatics, robotics, control apparatus, power electronics, mechatronics, feeding systems, safety and guard systems, transport systems and maintenance. We present reports from fair, conferences, scientific and technical articles, novelties.