Konferencje

„Opakowania w obiegu zamkniętym
– wyzwania dla projektantów, producentów i użytkowników opakowań”

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 13:00 „Wyzwania dla opakowań i firm wprowadzających je na rynek”

1. Rozszerzona Odpowiedzialność Przedsiębiorcy za opakowanie szansą dla realizacji wymagań Gospodarki w Obiegu Zamkniętym – Rekopol 30 minut

 • czym jest Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta i co zmienia w podejściu do opakowań i odpadów opakowaniowych
 • czy Gospodarka w Obiegu Zamkniętym to dla Polski cel nie do osiągnięcia czy szansa i wyzwanie dla gospodarki

2. Gospodarka w obiegu zamkniętym – prof. dr hab. inż Artur Bartkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 30 minut

 • jak efektywnie wdrażać zasady gospodarki w obiegu zamkniętym w produkcji opakowań

3. Jak projektować aby recyklingować – Marta Krawczyk, Rekopol 30 minut

 • jak projektować opakowania by były nie tylko ładne i funkcjonale, ale nadawały się do recyklingu i trafiały znów do obiegu

4. Dyskusja, pytania z sali – Wacław Wasiak, Polska Izba Opakowań
Uczestnicy: mgr inż Konrad Nowakowski, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań, COBRO Instytut Badawczy Opakowań;
mgr inż. Andrzej Kornacki, firma FUTAMURA;
mgr inż. Wojciech Pawlikowski, prezes firmy NOWEKO
– Recykling opakowań wielomateriałowych,
– Folie celulozowe jako przykład realizacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego, – Biotworzywa jako surowiec opakowaniowy sposobem realizacji GOZ,

13:00 – 14:00 Przerwa na lunch

14:00 – 16:00 „Wyzywania dla opakowań z perspektywy jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych”

1. Dobór opakowań i projektowanie terminów przydatności żywności z perspektywy oczekiwań konsumenta i handlu – Dyrektor Generalny, Merieux NutriSciences 30 minut

 • Case study – pakowanie żywności w MAP i w warunkach beztlenowych, opakowania produktów trwałych, komunikacja z konsumentem

2. Nowe trendy konsumenckie – produkty o wysokiej wartości żywieniowej oraz pakowane w warunkach aseptycznych – Jakub Kobyliński – Specjalista ds. Rozwoju Projektów Food Science Center, Merieux Nutrisciences 30 min

 • Case study: nowe technologie utrwalania i pakowania żywności, walidacja procesu pakowania – zasady i korzyści dla producenta

3. Dyskusja z udziałem przedstawicieli producentów żywności 60 minut
Janusz Olejnik Dyrektor Generalny Merieux NutriSciences – moderator
Uczestnicy: Beata Kostro-Sasinowska Kierownik Ds. Technicznych w Dziale Zaopatrzenia Mlekovita, Jacek Kolany, Pełnomocnik Zarządu Tarczyński S.A.,
Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników Rzeczpolspolitej Polski

 • Główne wyzwania dyktowane przez prawo (przepisy), jakie stoją przed producentami żywności i opakowań żywności
 • Wyzwania stawiane przez handel i konsumentów
 • Rola opakowania w sukcesie produktu nalnego, a w szczególności żywności
 • Trendy konsumenckie dotyczące opakowań, ich identyfikacja i możliwości realizacji – czy opakowanie wpływa na innowacyjność produktu
 • Informacja obowiązkowa dla konsumenta – czy konsumenci czytają etykiety
 • Przyszłość opakowań – czy opakowania inteligentne wejdą na stale na rynek
 • Plastik czy papier
 • Konkurowanie opakowaniem a problem odzysku i odpadów
 • Opakowanie i jego elementy w walce z fałszowaniem produktów
 • Inne uznane za ważne przez uczestników dyskusji
Rejestracja