COMEF

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Oferujemy analizatory Ametec-Mocon (Dansensor) do kontroli pakowania
w atmosferze ochronnej:
– urządzenia do kontroli gazów w gotowych opakowaniach oraz na linii w trakcie pakowania
– analizatory szczelności opakowań
– mieszalniki gazów
oraz analizatory do badania materiałów używanych w produkcji opakowań:
– analizatory przenikalności gazów oraz barierowości folii
– mierniki współczynnika