WITT Polska Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
WITT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bulwar Dedala 16A
54-130 Wrocław, Polska / Poland
tel. (+48 71 ) 352 28 56, 352 28 57
e-mail: witt-polska@wittgas.com
http://www.wittgas .com

WITT-Gasetechnik jest liderem technologii gazowych.
Oferujemy mieszalniki i analizatory gazów oraz gazową armaturę zabezpieczającą.

WITT-Gasetechnik is no. 1 in technologies for gases.
We offer gas mixers, gas analyzers and gas safety equipment.

WITT-Gasetechnik ist nr.1 in der Gasetechnologie.
Wir bieten Gasmischer, Gasanalysatoren und Gassicherheitseinrichtungen.

WITT-Gasetechnik – Лидер в газовых технологиях.
Предлагаем смесители и анализаторы газов,
а также защитную газовую арматуру.