WITT Polska Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

WITT oferuje kompleksowy asortyment gazowych urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych. Wśród tych wyrobów są mieszalniki i analizatory gazów oraz systemy pomiarowe i wykrywania nieszczelności.

EN

WITT offers a complete range of gas safety and control equipment. These products include gas mixers, gas analysers and metering systems, as well as package leak detection systems.