VISCON GROUP EASTERN EUROPE SP. Z O.O.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Nasze doświadczenia w dziedzinie automatyzacji obejmują praktycznie każdą część procesu produkcyjnego związanego z manipulacją produktem.
Oferujemy kompletne linie do ważenia, etykietowania i pakowania, systemy magazynowania, sortowania i kompletowania zamówień, systemy transportu i operowania skrzynkami i paletami (załadunek/rozładunek, (de)sztaplowanie, (de)paletyzacja) oraz ich mycia.

EN

Our experience in the field of automation cover virtually every part of the production process related to product manipulation.
We offer complete lines for weighing, labeling and packaging, storage systems, sorting and order picking systems, systems for transport and handling of boxes and pallets (loading / unloading, (de) stacking, (de) palletizing) and their washing.