Smart Faktor

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Limit faktoringowy to umowa pomiędzy Twoją Firmą (Faktorantem) i Smart Faktor S.A. (Faktorem) na mocy której przedstawiasz wybrane przez Ciebie faktury sprzedaży do finansowania przez Faktora. Faktor przelewa pieniądze na Twoje konto nawet tego samego dnia i cierpliwie czeka na zapłatę przedmiotowej faktury przez Twojego klienta w umówionym terminie.