Polska Izba Opakowań

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Polska Izba Opakowań to stowarzyszenie utworzone w październiku 1994 r. Izba jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich.

EN

The Polish Chamber of Packaging is an association established in October 1994. The Chamber is an organization of the self-government of entrepreneurs gathering producers of packaging, packaging materials, machinery and equipment for the packaging industry. It is a representative of the interests of this community, provides support in the development of companies, in particular small and medium.