Orion Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Orion Sp z o.o. – elementy przeniesienia napędu do waszych maszyn.

Postawiliśmy na wyroby renomowanych producentów, rozbudowane zaplecze logistyczne i wyspecjalizowany personel – to on jest gwarancją jakości obsługi firmy Orion.
Klienci Orion oczekują najwyższej jakości zarówno od naszej obsługi jak i od oferowanych przez nas produktów. Jakość dostarczanych przez nas części i komponentów gwarantuje bezpośrednia współpraca z producentami takimi jak Schaeffler (FAG oraz INA), Bosch, SBC, SAMICK, ASAHI, Mitsuboshi, Gates, Renold i innymi renomowanymi markami.
Stale rozwijamy współpracę z producentami maszyn i urządzeń. Dostarczamy zaawansowane technicznie, najwyższej elementy techniki liniowej i innych elementów przeniesienia napędu, nieustannie poszerzając swoją wiedzę aby skutecznie wspierać naszych klientów.
Nasze zaplecze magazynowe pozwala zabezpieczyć wasze duże zapotrzebowania produkcyjne z wielomiesięcznym zapasem i natychmiastową wysyłkę dużych partii elementów techniki przemieszczeń liniowych potrzebnych w procesie produkcji maszyn.
Orion – zawsze na wyskokach obrotach!!!

EN

Orion Sp z o.o. – drive transmission components for your machines.

We focused on products from renowned manufacturers, extensive logistic facilities and specialized personnel – this is the guarantee of the quality of Orion’s service.
Orion customers expect the highest quality from both our service and the products we offer. The quality of the parts and components we supply is guaranteed by direct cooperation with manufacturers such as Schaeffler (FAG and INA), Bosch, SBC, SAMICK, ASAHI, Mitsuboshi, Gates, Renold and other renowned brands.
We are constantly developing cooperation with manufacturers of machines and devices. We provide technically advanced, top-of-the-line elements of linear technology and other drive transmission elements, constantly expanding our knowledge to effectively support our customers.
Our warehouse facilities allow you to secure your large production needs with months of stock and immediate shipment of large batches of linear displacement technology elements needed in the machine production process.
Orion – always at high speed !!!