OPAKOWANIE

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Opakowanie jest opiniotwórczym miesięcznikiem dedykowanym profesjonalistom branży opakowaniowej: producentom, przetwórcom, projektantom, drukarzom, a także dostawcom maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji opakowań. Jako jedno z nielicznych pism branżowych od lat związane jest z polską nauką, propagując ją i umożliwiając jej rozwój poprzez publikację artykułów naukowych. Ukazuje się od 1955 roku.

Opakowanie is a monthly dedicated to the packaging industry: producers, converters, designers, printers, and suppliers of machinery, equipment and materials for the packaging market. As one of a few trade journals, Opakowanie has been associated with Polish science, and has been promoting industry development by publishing scientific articles. Distributed since 1955.