NESTRO PPHU Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
NESTRO produkuje energooszczędne urządzenia odpylające dla przemysłu papierniczego do odsysania i filtrowania odpadów tektury falistej i pyłu papierniczego u znanych klientów w kraju i za granicą. Technika podciśnieniowa firmy NESTRO z wszystkimi swoimi korzyściami w porównaniu ze zwykłymi urządzeniami na nadciśnienie zdobywa w branży Post-Press coraz większe uznanie. Obok najnowocześniejszej techniki filtracyjnej przyczyniają się do tego również dalej rozwijane oddzielacze wstępne materiału (separatory, śluzy oddzielające). Maszyny wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy w sortowniach materiałów wtórnych wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.
W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju jak i zagranicą klienci NESTRO czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu.
Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy NESTRO za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te warunki skierowana jest technologia NESTRO ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy.
Grupa NESTRO jest już obecna na całym świecie z biurami sprzedaży i firmami partnerskimi i osiąga z ok. 300 pracownikami. W firmie NESTRO klient otrzymuje wszystko „z pierwszej ręki“.
Sprzedaż z Nestro dla przemysłu papierniczego prowadzi w Polsce inż. Jakub Mąka tel. 509 516 900 oraz mgr inż. Mariusz Baranowski tel. 735 912 262 , do których klient może się zwracać z wszelkimi zapytaniami i problemami.