LG AUTOMATION

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

LG Automation to włoska firma specjalizująca się w maszynach pakujących, automatyce końca linii produkcyjnej oraz systemach automatycznej kontroli jakości.

LG Automation jest partnerem, który będzie Cię wspierał już od wstępnej oceny projektu aż do uruchomienia produkcji: wspólnie określimy właściwe, solidne, elastyczne i niezawodne rozwiązanie, aby osiągnąć pożądany rezultat przy zrównoważonych kosztach.

LG Automation oferuje całościowy pakiet usług obejmujący:
• Doradztwo techniczne i handlowe
• Projektowanie i dostarczanie maszyn, instalacji produkcyjnych i automatyki końca linii produkcyjnej
• Inżynierię opakowań wraz z projektowaniem graficznym i blueprintingiem przy wsparciu starszego specjalisty
• Wykwalifikowaną obsługę posprzedażową
• Sprzedaż oryginalnych części zamiennych

Chcąc zapewnić innowacyjne i efektywne technologie w konkurencyjnych cenach, LG Automation dostarcza maszyny:
• Wydajne i niezawodne
• Wytrzymałe pod względem mechanicznym
• Łatwe w sanityzacji, co zapewnia maksymalną higienę
• Elastyczne z intuicyjną zmianą formatu
• O wysokim poziomie technologicznym
• Maksymalnie ergonomiczne

LG AUTOMATION
info@lg-automation.com
www.flexible-packaging-automation.com

EN

LG Automation is an Italian company with strong expertise in packaging machines, automation and automatic quality inspection systems

LG Automation is the Partner that will support you from the technical feasibility assessment of the project to the manufacturing start-up: together we will find out the most robust, flexible, reliable solution to satisfy your desired result at a sustainable cost.

LG Automation offers an all-in-one bundle of services that include:
– Technical and commercial consultancy
– Design and supply of turnkey machineries, manufacturing lines and automations
– Manufacturing start-up
– Qualified graphic label / package / cianography design by senior specialists
– Supply of packaging materials
– Qualified technical support
– Resale of original spare parts

With strong will to combine innovative technologies and robust technology at competitive prices, over the years LG Automation focused its works to offer machines:
– Reliable and efficient
– Mechanically robust
– Easy to clean to ensure maximum hygiene
– Flexible with quick and intuitive format changeover
– High quality that requires minimum maintenance

LG AUTOMATION
info@lg-automation.com
www.flexible-packaging-automation.com