KARYEV-TEC Sp. z o.o

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

KARYEV-TEC sp.z. o. o. specjalizuje się w produkcji urządzeń i rozwoju procesów technologicznych dla przemysłu spożywczego i przetwórczego. Głównymi obszarami są przemysł cukierniczy i piekarniczy. Przedsiębiorstwo intensywnie opracowuje rozwój nowej generacji urządzeń dla przemysłu owocowego, mleczarskiego, mięsnego i oczywiście dla sektora rolnego.

EN

KARYEV-TEC sp.z.o.o focuses on the manufacture of equipment and the development of technological processes for the food and processing industry. The main activity areas are the confectionery and bakery industries. The company is intensively developing new generation of equipment for the fruit-processing, dairy, meat industry and, of course, for the agricultural sector.