Kakado sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
KAKADO – materiały dla branży opakowań, po­li­gra­fii i reklamy.
Jesteśmy dys­try­bu­to­rem i pro­du­cen­tem ekologicznych materiałów opakowaniowych dla każdej branży. Oferujemy papier, przekładki, kartony i wypełniacze oraz urządzenia dla branże e-commerce.