GreenTree Group Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

GreenTree Group jest producentem oraz dystrybutorem alternatywnych produktów i opakowań.
Opracowaliśmy wysoce barierowe laminaty do tworzenia opakowań miękkich kompostowalnych pochodzenia roślinnego.
Pracujemy z przeróżnymi polimerami kompostowalnymi wdrażając ciekawe rozwiązania eliminujące plastik.
Od BIO monofolii przez laminaty aż do folii termoformowalnych.

EN

GreenTree Group is a producer and distributor of alternative products and packaging.
We have developed highly barrier laminates to create plant-based compostable soft packaging.
We work with various compostable polymers implementing interesting solutions that eliminate plastic.
From BIO mono films, through laminates to thermoformable films.