EUROPEAN MEDIA GROUP Sp. z o. o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Magazyn Packaging Polska to miesięcznik o wszystkim co dotyczy nowoczesnego przemysłu opakowań. Każdy znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie – od producentów przez dystrybutorów i agencje marketingowe po potencjalnych konsumentów. Poszukujemy inspiracji wśród panujących trendów oraz innowacyjnych opakowań z zagranicy oraz prezentujemy nasze rodzime, które są „dobre, bo polskie”.

EN

Packaging Poland is a monthly magazine about everything that concerns the modern packaging industry. Everyone will find something interesting and relevant to himself – from producers to distributors, through marketing agencies to potential consumers. We look for inspiration among the leading trends and innovative packaging from abroad and we present our own home-grown packaging.