Condair Systems Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Condair Systems jest specjalistą od bezpośredniego nawilżania powietrza w pomieszczeniach. We wszystkich zastosowania w obiektach przemysłowych i biurowych Condair Systems oferuje indywidualnie dobierane rozwiązania. Naszymi mocnymi stronami są kompletne, systemowe rozwiązania obejmujące szeroką paletę usług, od planowania po konserwację.

EN

Condair Systems is a specialist in direct indoor air humidification. For all applications in industrial and office buildings, Condair Systems offers individually tailored solutions. Our strengths lie in complete, system-based solutions covering a wide range of services from planning to maintenance.