Cardboard Union Sp.zo.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Nasza fabryka to jeden z największy producentów tektury. Ponad 6000 ton miesięcznie!

Rodzaje tektury:
*Tektura lita (rolki i arkusze) 180-420 g/m2
*Tektura dachowa (rolka) 180-350 g/m2
*Tektura introligatorska (arkusze) 550-1800 g/m2
*Testliner do płaskich warstw tektury falistej 125-175 g/m2
*Fluting-wykorzystywany do produkcji tektur falistych 100-140 g/m2
*Kątowniki tekturowe
Zapraszamy:)

EN

Our factory is one of the leading producers of cardboard. More then 6000 tons per month!

Types of cardboard:
*Boxboard (rolls and sheets) 180-420 gr/m2
*Roofing cardboard (rolls) 180-350 gr/m2
*Binding book board (sheets) 550-1800 gr/m2
*Testliner for flat layers of corrugated cardboard (125-175 gr/m2)
*Fluting- paper for corrugating (100-140 gr//m2)
*CARDBOARD CORNERS
Please contact us:)