BOSKY

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

BOSKY to firma o ugruntowanej pozycji w branży opakowań i automatyzacji procesu pakowania. Od ponad 25 lat dostarczamy pojedyncze maszyny i urządzenia, projektujemy i wdrażamy kompletne linie, zapewniamy profesjonalne doradztwo. Pomagamy w dokonaniu właściwego zakupu, za priorytet uznając indywidualne potrzeby oraz możliwości kupujących przy uwzględnieniu specyfiki rynku i bieżących trendów.

EN

BOSKY is a company with an established position in the packaging industry. We deliver individual machines and devices, we design and implement complete packaging lines and we provide professional advice. We help in making the right purchase, giving priority to the individual needs and capabilities of buyers, taking into account the specificity of the market and current trends.