Konferencja Rekopol

6 marca 2019 od 10:30 do 15:20 sala konferencyjna nr 1

Opakowania w obiegu zamkniętym – Jakich opakowań szuka przemysł?

10:30 – 10.45 Otwarcie konferencji – Aneta Stawicka
10:45 – 11.20 „Przyszłość opakowań w kontekście zmian prawa unijnego – perspektywa 2030” Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, Rekopol
11:20 – 11:55 „Biotworzywa jako szansa odpowiedzi na wymagania GOZ w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych” Prof. Artur Bartkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Jaka jest możliwość zagospodarowania biotworzyw, gdy stają się odpadem?
11.55 – 12:25 „Bezpieczeństwo opakowań w gospodarce w obiegu zamkniętym – Szanse i zagrożenia zawracania materiałów” Marta Krawczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, Rekopol
12:25 – 12:50 „Design opakowań. Globalne trendy a polski rynek.”
12:50 – 13:20 „Możliwości i trudności w recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych z HDPE i PP. Proces przetwarzania i sytuacja rynkowa” Rafał Topolski, AKPOL Adam Kuś
13:20 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:15 Debata „Forum dialogu uczestników łańcucha opakowań” z udziałem przedstawicieli:
Carrefour Polska sp. z o.o.,  Barbara Kowalska (sieć handlowa)
Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKOPAK, Magdalena Dziczek (producenci produktów i opakowań)
Veroni Bogusław Warżel, Bogusław Warżel (producent opakowań)
Optima Recykling Sp. z o.o., Wojciech Furman (recykling folii),
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, Jakub Tyczkowski (organizacja odzysku)
Michał Mikołajczyk – prowadzący debatę
15:20 Zakończenie

Rejestracja z kodem promocyjnym

Bilety w cenie 199pln