Konferencja Cobro

5 marca 2019 od 10:30 do 13:00 – scena otwarta

Packaging Spectrum

Spotkania edukacyjne ma na celu przygotowanie do nowych zadań i wyzwań związanych z wyższymi poziomami recyklingu odpadów opakowaniowych oraz rozszerzoną odpowiedzialnością przedsiębiorców, projektowaniem opakowań do recyklingu w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ograniczeniem wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko

10:30 Otwarcie Seminarium

10.40 – 11.10 prof. Hanna Żakowska, Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za odpady opakowaniowe w perspektywie lat 2025-2030
– Nowelizacja dyrektywy 94/62/WE, poziomy recyklingu w latach 2015-2030
– Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
– Projekt dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
– System rozszerzonej odpowiedzialności producentów za ilość i rodzaj stosowanych opakowań
Pytania, dyskusja

11.10 – 11.40 Grzegorz Ganczewski, Projektowanie opakowań pod kątem recyklingu
– Kryteria przydatności do recyklingu w gospodarce opakowaniowej o obiegu zamkniętym
– Recykling materiałowy
– Recykling organiczny
Pytania, dyskusja

11.40- 12.10 dr Joanna Kuzincow, Marketing a jakość środowiskowa opakowań
– Rola promocyjno-marketingowa opakowań
– Jakość środowiskowa opakowań
– Bariery w recyklingu związane z funkcja marketingową
Pytania, dyskusja

12.10- 12.50 dr Monika Kaczmarczyk, Konrad Nowakowski, Oferta COBRO dla producentów i użytkowników opakowań
– Rezultaty projektu BIOCOMPACK-CE
– Wyniki badań wykonanych w projekcie HumidWRAP w ramach inicjatywy CORNET
– Pomysł na innowacyjne opakowanie w konkursie NCBiR „Szybka Ścieżka” na podstawie prac b+r COBRO (innowacje produktowe i technologiczne)
– Badania opakowań jednostkowych i transportowych
– Jakość zdrowotna opakowań do kontaktu z żywnością
– Obowiązkowa i dobrowolna certyfikacja opakowań (do transportu towarów niebezpiecznych, zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci, do kontaktu z żywnością, przydatnych do recyklingu materiałowego, kompostowalnych, zawartości źródeł odnawianych)
Pytania, dyskusja

12.50- 13.00 Podsumowanie spotkania edukacyjnego

Rejestracja z kodem promocyjnym

Bilety w cenie 199pln