Zgłoszenie

Jeżeli chcecie Państwo razem z nami tworzyć wydarzenie Warsaw Pack i zaprezentować swoją firmę to nadal przyjmujemy zgłoszenia – poniżej informacje i materiały do pobrania.

Ceny netto powierzchnia wystawiennicza:
– 

Powierzchnia niezabudowana 250ZŁ/M2
– Powierzchnia zabudowana 350ZŁ/M2
​
– Opłata rejestracyjna 300ZŁ

Koszt powierzchni zabudowanej obejmuje:
– ściany zewnętrzne,
– tablicę fryzową z nazwą firmy i numerem stoiska,
– gniazdko elektryczne,
– oświetlenie – jeden punkt świetlny na każde rozpoczęte 4m2 stoiska

ŚWIADCZENIA W RAMACH OPŁAT ZA TARGI:
W ramach wpłaty kwoty za udział w Targach, Wystawcy, oprócz powierzchni wystawienniczej
oraz innych usług wymienionych w Regulaminie Targów, przysługują następujące usługi ze
strony Organizatora Targów:

  • Wpis do katalogu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; (uwaga: Wystawca
   dostarcza Organizatorowi gotowy tekst Informacje o firmie – nazwa, dane teleadresowe, logo oraz tekst informacyjny w języku polskim oraz analogiczna wersja w języku angielskim)
  • Gwarantowane miejsce na dedykowanym parkingu dla wystawców na wszystkie dni trwania
   Targów
  • Karty wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do wejścia na Targi) – ilość uzależniona od
   wielkości stoiska, jednak nie mniej niż 3 sztuki
  • Zaproszenia na Targi dla klientów Wystawcy – do uzgodnienia