Zgłoszenie

Jeżeli chcecie Państwo razem z nami tworzyć wydarzenie Warsaw Pack i zaprezentować swoją firmę, zapraszamy do kontaktu z organizatorkami.

ŚWIADCZENIA W RAMACH OPŁAT ZA TARGI:
W ramach wpłaty kwoty za udział w Targach, Wystawcy, oprócz powierzchni wystawienniczej
oraz innych usług wymienionych w Regulaminie Targów, przysługują następujące usługi ze
strony Organizatora Targów:

  • Wpis do katalogu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; (uwaga: Wystawca
   dostarcza Organizatorowi gotowy tekst Informacje o firmie – nazwa, dane teleadresowe, logo oraz tekst informacyjny w języku polskim oraz analogiczna wersja w języku angielskim)
  • Gwarantowane miejsce na dedykowanym parkingu dla wystawców na wszystkie dni trwania
   Targów
  • Karty wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do wejścia na Targi) – ilość uzależniona od
   wielkości stoiska, jednak nie mniej niż 3 sztuki
  • Zaproszenia na Targi dla klientów Wystawcy – do uzgodnienia
Konferencja