Warsztaty, szkolenia, konferencje, prezentacje. Harmonogram 7-9 marca 2017 Ptak Warsaw Expo

II Konferencja Opakowanie-Człowiek-Środowisko-Gospodarka Warsaw Pack 2017 Polska Izba Opakowań
Katedra Opakowalnictwa Towarów w Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
COBRO Instytut Badawczy Opakowań
7 marca 2017 godz. 11-17 hala F Ptak Warsaw Expo

„Wymagania dla producentów przed wprowadzeniem maszyn na rynek Polski i europejski”
Prowadzący: mag inż. Paweł Olęcki – dyrektor działu bezpieczeństwa maszyn Rektiva Paweł Olęcki
7 marca 2017 godz. 12-14 hala F Ptak Warsaw Expo

„Budowa bezpiecznej maszyny na przykładzie maszyn pakujących”
Prowadzący: mag inż. Adam Bialik – Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn Rektiva Paweł Olęcki
8 marca 2017 godz. 12-14 hala F Ptak Warsaw Expo

Soki NFC – aspekty związane z technologią, jakością i znakowaniem – Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Efektywna produkcja, sprawne zarządzanie z SAP Business One
Altab SA 8 marca 2017 godz. 10-12 hala F Ptak Warsaw Expo

Konferencja Tektura Falista 2017
8 marca 2017 godz. 10-16 hala F Ptak Warsaw Expo

Szkolenie „Optymalizacja Operacyjna Firmy”
FiM Consulting
8 marca 2017 godz. 12-15 hala E Ptak Warsaw Expo

Homogenizatory jako nowoczesne urządzenia w branży spożywczej OptiFlow
8 marca 2017 godz. 11-12 hala E Ptak Warsaw Expo

Warsztaty „Etykiety i etykietowanie dla branży spożywczej 2017”
Wydawnictwo Świat Druku
7-9 marca 2017 godz. 10-16 hala F Ptak Warsaw Expo

Otwarte posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań 
8 marca 2017 godz. 10-13 hala F Ptak Wrasaw Expo

Salon Promocji Opakowań 2017 Polskiej Izby Opakowań
7-9 marca 2017 godz. 9-17 hala F Ptak Warsaw Expo

III edycja Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej
Polska Izba Opakowań
7 marca 2017 godz. 15 hala F Ptak Warsaw Expo

Strefa Miasta Łowicz. Prezentacja regionu i firm branży spożywczej regionu
7-9 marca 2017 godz. 9-17 hala E Ptak Warsaw Expo

Konkurs Creative Packaging 2017
7-9 marca 2017 Ptak Warsaw Expo


Dla instytucji, placówek edukacyjnych oferujemy powierzchnię konferencyjną celem przeprowadzenia warsztatów, szkoleń, forów, konferencji i prezentacji. 

Udział w targach weźmie ok. 1000 uczniów i studentów szkół technicznych ( technologie spożywcze, wzornictwo przemysłowe )


II Konferencja Opakowanie-Człowiek-Środowisko- Gospodarka Warsaw Pack 2017

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Konferencji Opakowanie-Człowiek-Środowisko-Gospodarka Warsaw Pack 2017 organizowanej przez Polską Izbę Opakowań dnia 7 marca 2017 podczas Targów Techniki Pakowania i Opakowań WARSAW PACK 2017 w hali F Ptak Warsaw Expo.

 1. Założenia organizacyjno-programowe
  1. Organizatorzy: Polska Izba Opakowań; Centrum Wystawowe PTAK WARSAW EXPO.
  2. Miejsce: Centrum Wystawowe PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie (Wolica, Al. Katowicka 62), pawilon F.
  3. Termin: 7 marca 2017 (pierwszy dzień targów opakowaniowych WARSAW PACK).
 2. Program
  1. Opakowanie – Gospodarka
  2. Opakowanie – Środowisko
  3. Opakowanie – Człowiek
  4. Pack & Food – Spotkanie Wschodu z Zachodem
  5. Sesja plenarna
  6. Matchmaking
 3. Prelegenci

Polska Izba Opakowań
Katedra Opakowalnictwa Towarów w Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
COBRO Instytut Badawczy Opakowań


Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

KUPS

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca 43 producentów soków, nektarów i napojów. Reprezentujemy firmy dostarczające na rynek krajowy około 60% soków owocowych i warzywnych oraz produkujące około 70% zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Już od 1993 roku podejmujemy liczne inicjatywy, które mają na celu godne reprezentowanie i rozwój naszej branży. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami półproduktów, maszyn i opakowań. Dbamy również o konsumentów, dokładając wszelkich starań, aby stale zapewniać wysoką jakość naszych produktów. Nasze działania zostały zauważone również przez handel w 2006 roku. Stowarzyszenie KUPS otrzymało nagrodę „Korona Handlu” przyznawaną przez dwutygodnik „Handel” w kategorii „Inne”.

Misja
Wspieramy polskich producentów soków, nektarów i napojów poprzez zapewnianie branży soków jak najlepszych warunków prawnych, politycznych oraz gospodarczych.

Główne cele:

 • zapewnianie wysokiej jakości produktów poprzez wspieranie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków i nektarów,
 • lobbing uzasadnionych interesów producentów soków, w szczególności prorozwojowych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych i zdrowotnych,
 • przeprowadzanie analiz, gromadzenie i rozpowszechnianie aktualnych informacji dotyczących rynku soków,
 • ukierunkowanie rozwoju bazy surowcowej na potrzeby produkcji soków,
 • organizowanie sympozjów naukowo-technicznych, seminariów, szkoleń, konferencji, wystaw i innych imprez mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie producentów soków w innych organizacjach i związkach,
 • kształtowanie korzystnego wizerunku polskich producentów soków,
 • promowanie za granicą krajowych producentów i sprzedawców soków,
 • upowszechnianie zagranicznych publikacji dotyczących osiągnięć naukowych i technicznych z zakresu produkcji soków,
 • opracowywanie opinii dotyczących przygotowania i szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej.

Szczegółowy opis celów można przeczytać w naszym statucie.

Największe osiągnięcia:

 • znacząca poprawa jakości soków i nektarów wprowadzanych na rynek polski,
 • powołanie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) zapewniającego warunki uczciwej konkurencji w branży soków, nektarów i napojów,
 • dostosowanie warunków produkcji soków do wymogów Unii Europejskiej,
 • opublikowanie w języku polskim „Kodeksu praktyki AIJN”, czyli dokumentu technicznego służącego do oceny autentyczności soków i nektarów,
 • obniżenie stawek celnych na zagęszczone soki z owoców południowych w latach 2001-2004,
 • uzyskanie korzystnej dla branży interpretacji kryteriów dostępu do wsparcia finansowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
 • współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozszerzenia systemu dopłat do owoców kierowanych do przetwórstwa oraz uregulowania różnych kwestii związanych z aromatami naturalnymi,
 • powołanie Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania, który regularnie opracowuje raporty oraz zestawienia średnich cen i poziomów produkcji wybranych przetworów,
 • realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,
 • współpraca z wieloma organizacjami międzynarodowymi i krajowymi,
 • organizacja sympozjów i seminariów, które cieszą się dużym uznaniem profesjonalistów.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) objęła Patronatem Honorowym Targi Technologii Spożywczych WARSAW FOOD TECH 2017. 

Prelekcja Soki NFC – aspekty związane z technologią, jakością i znakowaniem

Mamy zaszczyt zaprosić na prelekcję „Soki NFC – aspekty związane z technologią, jakością i znakowaniem” organizowaną przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków podczas Centralnych Targów Spożywczych 2017 w hali E Ptak Wrasaw Expo.

Konferencja Tektura Falista 2017

Portal A4P – All For Packaging, Paper, Printing & Publishing zaprasza na konferencję z cyklu:

Amazing Packaging: Corrugated Board – Production . Printing . Converting

Niezwykłe Opakowania: Tektura Falista – Produkcja . Druk . Przetwarzanie

8 marca 2017 w godzinach 10-16

Targi Warsaw Pack 2017 – Nadarzyn k/Warszawy

PTAK Warsaw Expo – International Exhibition & Congress Centre

Konferencja dedykowana dla producentów tektury falistej, producentów opakowań wykonanych z tektury falistej i producentów POS/POP.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Targom Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017. Będzie ją stanowił cykl prezentacji poszczególnych etapów produkcji tektury falistej.

Wystąpią dostawcy papierów, klejów, farb do druku, jak również producenci maszyn i urządzeń do produkcji tektury falistej oraz dostawcy aparatury kontrolno-pomiarowej do badania jakości tektury falistej i opakowań.

Rejestracja na konferencję tylko dla osób związanych z branżą opakowaniową.

Bezpłatny wstęp dla producentów tektury falistej. Wstęp wyłącznie za zaproszeniami.

Kontakt
Michał Jakubiszyn
tel. 690 120 780

info@a-4-p.com

www.a-4-p.net


Posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań 8 marca 2017 Ptak Warsaw Expo

Polska Izba OpakowańBiuro Polskiej Izby Opakowań przypomina, że na podstawie porozumienia z Centrum Wystawowym PTAK WARSAW EXPO organizatorem targów opakowań i pakowania Warsaw Pack (7-9 marca 2017 r.), Izba organizuje zbiorową ekspozycję na wydzielonej przez Centrum Wystawowe strefie o powierzchni 180 m2.

Na powierzchni tej zabudowane będą indywidualne stoiska wystawowe o powierzchni 9, 12 i 15 m2. Standardowe wyposażenie stoiska obejmować będzie: ladę, stół, krzesła, regał, kosz, podłączenie do prądu. Koszt 1m2 zabudowanego i wyposażonego standardowo stoiska ok. 150 zł (netto).

Izba dysponować będzie również Salonem Promocji, jako miejscem zaprezentowania na otwartej powierzchni materiałów promocyjno-reklamowych, modeli (wzorów) opakowań, roll-upów i innych. Koszt skorzystania z otwartej powierzchni promocyjnej na Salonie Promocji – 300 zł (netto). Powierzchnia ok. 4m2 + stolik, krzesła i regał. Korzystający z otwartej powierzchni promocyjnej w Salonie Promocji mieć będą do dyspozycji strefę spotkań biznesowych oraz pomieszczenie techniczne z przeznaczeniem na szatnie, skład materiałów promocyjnych i inne.

Szczegóły do uzgodnienia w Biurze Izby (pani Beata Pyś-Skrońska, tel. 22 651 83 94, mail: biuro@pio.org.pl).

Zainteresowanych tą ofertą prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 20 stycznia 2017 r.

Informując o powyższym warto przypomnieć, iż organizator targów Warsaw Pack, Holding Ptak S.A. – jest członkiem Polskiej Izby Opakowań, stąd preferencyjne warunki organizacji zbiorowej ekspozycji Izby.

Dodatkowo informujemy, iż w programie targów Warsaw Pack przewidziano m.in. otwarte posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań oraz wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej.

Więcej: http://www.pio.org.pl

Polska Izba Opakowań

Polska Izba Opakowań


Urząd Miasta Łowicz

herb_lowicz_1005011Podczas Specjalistycznych Targów Spożywczych Food Market Court 2017 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Łowicz Pana Krzysztofa Jana Kalińskiego zorganizowana zostanie prezentacja regionu oraz wystawa producentów branży spożywczej regionu łowickiego. 
Podzcas targów na ponad 200 m2 zaprezentowany zostanie region łowicki, jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych rynków producenckich sektora spożywczego.

Łowicz będzie promował przedsiębiorców w hali Ptak Warsaw Expo

Już za 100 dni, w największym obiekcie targowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej „Ptak Warsaw Expo” odbędą się Centralne Targi Spożywcze. Dzięki nawiązaniu współpracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu z organizatorami targów, Krzysztof Jan Kaliński objął patronat nad imprezą.

Burmistrz miasta zaprosił do współpracy największych producentów spożywczych w naszym regionie tj. Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, Maspex, Firmę Braci Urbanek, Pszczółkę oraz Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw.

Przedstawiciele łowickich firm, burmistrz wraz z pracownikami Wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców spotkali się w hali Expo, by szczegółowo omówić udział Łowicza w przedsięwzięciu. Dyrektor targów, Marcin Nowak przedstawił zadania jakie stoją przed organizatorem tych specjalistycznych targów, gwarantując jednocześnie szereg atrakcji – spotkania w Strefie Polskiego Eksportera, Stoiska Narodowe z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Turcji, giełdę B2B czy też warsztaty branżowe. Nowak wysłuchał także oczekiwań łowickiej strony podkreślając jednocześnie bardzo ważną rolę regionu łowickiego w branży przetwórstwa spożywczego. Na koniec delegacja zwiedziła hale wystawowe organizowanych w tym czasie Centralnych Targów Rolniczych.

W spotkaniu udział wzięli Halina Kaczmarczyk z działu Marketingu OSM Łowicz, Jerzy Zabost –wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu, Krzysztof Urbanek, szef działu eksportu i handlu zagranicznego w firmie Bracia Urbanek Sp. J., Sławomir Gazda z łowickiej Pszczółki, Marcin Nowak, dyrektor Centralnych Targów Spożywczych, Małgorzata Gąsienica – Samek asystentka dyrektora CTS, burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju, Obsługi Przedsiębiorców UM – Artur Michalak, Adrianna Kaczor i Anna Urbanek.

Źródło: http://www.lowicz24.eu/aktualnosci/l24/10785-lowicz-bedzie-promowal-przedsiebiorcow-w-hali-expo

low1_orig